Spruiten oogstmachine (sorteerflat)

Een van de problemen bij de verwerking van spruiten is de maatnauwkeurigheid bij het sorteerproces. Bij de oude sorteermachines werd altijd van klein naar groot gesorteerd. Gevolg: een grote kans dat sommige spruiten bij de verkeerde sortering terechtkomen.

Hoe werkt de huidige maatsorteermachine voor spruiten:

 1. De rommel gaat eruit
 2. De spruiten met de kleinste diameter gaan eruit
 3. De spruiten met een iets grotere diameter gaan eruit
 4. De spruiten met een nog grotere diameter gaan eruit.. enz.

Gevolg: De grootste spruiten blijven het langst op de sorteerder liggen en krijgen de meeste tikken.

Logischer is het om eerst de grootste spruiten te verzamelen en af te voeren. Want dit scheelt flink in massa spruiten die over de sorteerder lopen en daarmee in de verkeringscapaciteit.

Daarom hebben wij de sorteermethode totaal omgedraaid. Onze machines sorteren van groot naar klein, zodat een kleine spruit nooit bij een te grote sortering kan belanden. Het eindresultaat is een zeer uniforme sortering met een gigantische capaciteit. In onze fabriek staat een demonstratiemachine waarmee u met uw eigen product de sorteerresultaten kunt beoordelen.

Bij GEGE-Machinebouw BV noemen wij het de sorteerflat. De sorteerflat is:

 • Eenvoudig van opzet
 • Compact (3,5 meter lang en 45 centimeter breed)
 • Onbeperkt
 • Nauwkeurig tot op de millimeter
 • Open en overzichtelijk

Daarnaast:

 • Zijn het frame en de blokken van roestvast staal
 • Zijn de lijsten langs de sorteer- en transportbanden van kunststof.

De werking van de sorteerflat

 1. De spruiten komen terecht op de bovenste sorteerband, die is voorzien van gaten met een gelijke diameter.
 2. Spruiten met een kleinere doorsnee vallen door die gaten en de grotere spruiten blijven liggen.
 3. Aan het eind van de band worden deze grotere exemplaren opgevangen.
 4. De grootste productmassa wordt direct afgevoerd.
 5. De spruiten die door de gaten van de bovenste sorteerband zijn gevallen worden opgevangen op een vaste transportband.
 6. Die spruiten worden verplaatst naar het aanvoerpunt voor de tweede sorteerband (een etage lager).
 7. De kleinere spruiten vallen door de gaten, want de tweede sorteerband heeft een kleinere diameter dan de gaten in de bovenste sorteerband
 8. De grotere spruiten blijven liggen en worden afgevoerd.. etc.

Reinigen
Om de banden schoon te houden kan een spoelsysteem en eventueel een droogsysteem erop om de spruiten droog te blazen. Je kunt dat aansturen naar rato van de optredende vervuiling, met een tijdklok of met een programmaatje dat er voor zorgt maakt dat bijvoorbeeld elke werkdag een reinigingsbeurt wordt uitgevoerd.

Rond of ovaal
De sorteerflat is niet alleen geschikt voor spruiten. Ook radijs, knolselderij, bloembollen kunnen hiermee gesorteerd worden. Als het product maar rond of ovaal is.

Voor meer informatie over de spruiten sorteerflat:

Grootste spruiten eerst uit de flat