• Voor alles een
    oplossing


Hans van Asseldonk

Oprichter & eigenaar

Over GEGE machinebouw

In 1999 startte grondlegger Hans van Asseldonk de onderneming in haar huidige vorm. Van jongs af aan is hij geïnteresseerd in de agrarische sector, met name in de mogelijkheden om met behulp van techniek oogst zo snel en goed mogelijk van het land tot bij de klant te brengen. Met een open oog voor het uitbannen van het veelvuldig voorkomende handwerk.

Met twintig jaar ervaring in de ontwikkeling en fabricage van specialistische machines voor de levensmiddelenbranche, is hij een gedreven man die elke dag volop bezig is met de ontwikkeling van nieuwe technieken.

Inmiddels bestaat GEGE machinebouw uit een klein en flexibel team van specialisten, en realiseert het grootse projecten. GEGE machinebouw is uitgegroeid tot marktleider in sorteermachines voor sperziebonen en de trotste houder van diverse octrooien, die we als enige speler in de branche kunnen inzetten voor onze klanten.

Hans van Asseldonk

Oprichter & eigenaar

Diensten

In land- en tuinbouw is snelheid cruciaal. Wat geoogst is, wilt u immers zo vers mogelijk leveren aan uw afnemers.
Tegelijkertijd is uw product kwetsbaar en moet u voldoen aan hoge eisen op het gebied van hygiëne.

Dat vraagt om een gestroomlijnd bedrijfsproces dat efficiëntie koppelt aan nauwkeurigheid. GEGE machinebouw helpt daarbij door het ontwikkelen van machines die uw productiecapaciteit verhogen en tegelijkertijd de werkomstandigheden verbeteren waar mogelijk.

Onze uitgangspunten daarbij:

Maatwerk 
Elk bedrijf en ieder product vraagt om een andere aanpak. Daar ligt voor ons de uitdaging. We enigineeren de machine geheel naar uw wens, net zo lang tot deze precies doet wat u wilt.

Prettig werken
De oplossingen van GEGE machinebouw brengen rust op de werkvloer. We maken de inzet van personeel rendabeler zonder de werknemers op te jagen. De machine staat in dienst van de mens, niet andersom.

Efficiëntie
We streven niet alleen naar verhoging van uw snelheid en meer continuïteit in uw bedrijfsproces, maar ook naar verbetering van uw eindproduct: bijvoorbeeld door uitval te beperken of nauwkeuriger te sorteren.

Kostenbesparing
Uw aanschaf moet zichzelf terugverdienen. Daarvoor zorgen we door kwaliteit te leveren: machines die lang meegaan, efficiënt en betrouwbaar zijn, en weinig onderhoud vergen.

Layer 51
Layer 50
  • Denk groot
    maar begin
    klein


Werkwijze

Onze innovaties komen tot stand in vijf stappen:

Adviesgesprek

Zelf kent u uw product het beste. Tijdens een vrijblijvend eerste gesprek horen we daarom graag van u welke knelpunten u ziet in het bedrijfsproces en wat u wilt veranderen, bereiken of verbeteren.

Oriëntatie

In deze fase onderzoeken we of de gestelde doelen haalbaar zijn. Zien we mogelijkheden voor verbeteringen, dan doen we u een voorstel: ofwel voor een bestaande machine, ofwel voor een te ontwikkelen innovatie.

Ontwerp

Bieden bestaande machines niet precies wat u nodig hebt, dan gaan wij aan de slag met onze speciale ontwerpsoftware om een oplossing te bedenken. Via de eerste schetsen en bouwtekeningen komen we tot een ontwerp dat werkt op papier.

Testfase

Van het ontwerp wordt een prototype gemaakt, dat wordt getest in de praktijk. De resultaten daarvan bepalen welke aanpassingen nog worden gedaan. Dit ‘finetunen’ doen we net zo lang tot de machine precies doet wat u voor ogen had.

Oriëntatie

Werkt alles perfect, dan wordt de machine geproduceerd en bij u geïnstalleerd. U kunt daarbij ook eigen personeel inzetten: onze monteurs dragen hun kennis graag over. Zo leren uw werknemers de machine kennen en kunt u klein onderhoud in eigen hand houden.
Vervolgens gaan we de machine opstarten en monitoren in de praktijk. Dit is de belangrijkste fase in het proces. We besteden hier zoveel aandacht aan, dat onderhoud tot een minimum wordt beperkt en reparaties eerder uitzondering dan regel zijn.