Disclaimer, privacy- en cookiebeleid

Op het gebruik van de website van GEGE machinebouw b.v. zijn de onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door u toegang te verschaffen tot en gebruik te maken van de website stemt u in met de toepasselijkheid van deze onderstaande gebruiksvoorwaarden.

De informatie op deze website wordt door GEGE machinebouw b.v. met voortdurende zorg en aandacht samengesteld en onderhouden. Fouten kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Er kunnen dan ook op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan de op de website aangeboden informatie. GEGE machinebouw b.v. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van de website, uit de onvolledigheid en/of onjuistheid van de op website verstrekte informatie, uit het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de website dan wel virussen die via of door de website worden verspreid.

De website van GEGE machinebouw b.v. bevat verwijzingen en/of hyperlinks naar andere websites die niet door GEGE machinebouw b.v. worden beheerd. Deze zijn door GEGE machinebouw b.v. te goeder trouw geselecteerd en opgenomen ter informatie van de gebruikers van haar website. GEGE machinebouw b.v. geeft geen garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid tot de inhoud, het gebruik en de beschikbaarheid van dergelijke websites.

GEGE machinebouw b.v. kan niet garanderen dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van de niet tijdige ontvangst of verwerking van aan haar gezonden e-mails of andere elektronische berichten.

Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteursrechten, merkrechten en datarechten, op de informatie, tekst, afbeeldingen, logo’s, foto’s en illustraties op deze website en op de lay-out en vormgeving van deze website rusten bij GEGE machinebouw b.v. en/of haar licentiegevers. De informatie op de website is slechts bedoeld voor persoonlijk, niet commercieel gebruik. Het verveelvoudigen en openbaar maken van (delen van) de inhoud van deze website voor niet-persoonlijk gebruik in welke vorm en op welke wijze ook is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van GEGE machinebouw b.v. niet toegestaan.

Op onze website bieden wij u de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier, waarbij u gevraagd wordt NAW-gegevens in te vullen om uw vraag te behandelen. De gegevens die u ons stuurt, worden bewaard als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

GEGE machinebouw b.v. – Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten toepasselijk de METAALUNIEVOORWAARDEN gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te Rotterdam, zoals deze luiden volgens de laatstelijk aldaar neergelegde tekst. Anders luidende algemene voorwaarden worden hierbij uitdrukkelijk verworpen. U kunt deze voorwaarden hier inzien en opslaan.

GEGE machinebouw b.v. – Privacy- en Cookiebeleid

Ons privacy- en cookiebeleid is van toepassing op elk gebruik van onze website en op alle persoonsgegevens die aan GEGE machinebouw b.v. worden aangeboden of die GEGE machinebouw b.v. verwerkt.

Wij nemen onze verplichten ten aanzien van uw privacy en de verwerking van uw persoonsgegevens zeer serieus. Wij hebben dan ook passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat de verwerking van persoonsgegevens veilig verloopt.

Wij verzoeken u om onze privacyverklaring aandachtig te lezen omdat daarin wordt vermeld op welke wijze en voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Door persoonsgegevens aan ons te verstrekken, verleent u toestemming voor de verwerking en waar nodig voor het uitvoeren van uw verzoek of onze overeenkomst, doorgifte van persoonsgegevens zoals omschreven in ons privacybeleid.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die tijdens het bezoek aan onze website worden geplaatst. In deze tekstbestanden wordt informatie opgeslagen die bij een later bezoek weer kan worden herkend door de website.

Onze website maakt gebruik van analytische en functionele cookies zodat wij kunnen zien welke pagina’s worden bezocht en waarop wordt geklikt binnen onze website. De informatie die op deze manier wordt verzameld bevat geen persoonlijke identificeerbare informatie.

Wij kunnen deze informatie gebruiken om onze website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Disclaimer & Privacy- en Cookiebeleid verklaring. Het verdient aanbeveling om deze Verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Contactadres

Alle vragen of opmerkingen over ons privacybeleid en de wijze waarop wij gegevens verzamelen en bewaren, verzoeken tot toezending of wijziging van uw persoonsgegevens, kunt u richten aan:

GEGE machinebouw b.v.
Afdeling administratie
Postbus 291
5400 AG UDEN (Nederland)
E-mail: info@gegebv.nl

Neem contact op